حریم خصوصی

تعهد ماها به شما

تعهد ماها به شما

اولویت اصلی ما در شرکت تدبیر پرداز ماها ایجاد شفاف سازی مسائل ساختمان برای زندگی آرام باحفظ اطلاعات شخصی شما است.

ما از اطلاعات شخصی شما محافظت می کنیم و می دانیم که این اطلاعات به خود شما تعلق دارد و با تمام نیرو و تخصصمان تلاش می کنیم تا اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید به خوبی تحلیل و در اختیارتان قرار دهیم.

·         ما به اعتماد شما ارج می نهیم از این رو اطلاعات دریافتی از شما را نزد شخص ثالث بدون آگاهی شما افشا نمی کنیم (به غیر از مراجع قضایی).

·         تمام دسترسی ها از قبیل گالری، دوربین، لوکیشن و مخاطبین برای ارائه خدمات بهتر به شما می باشد و به هیچ وجه اجباری نمی باشند.

·         ســـاعــات تــاییــد ارسال‌های پیـــامــک بشرح ذیل می باشد:

کلیه ارسال‌های تکی و انبوه پیامک در بازه ساعتی 8 الی 21:45 انجام می گردد. ارسال‌ها در بازه ساعتی 22 تا 8 صبح (ساعات مزاحمت) تایید نمی گردند.

·         استفاده از اپلیکیشن به منزله موافقت با این قوانین و مقررات می باشد.

این قوانین ممکن است به روزرسانی شوند.