چنانچه مدیر یا یکی از مدیران انتخاب شده در هیئت مدیره ی ساختمان دچار مشکلاتی شود و یا به هر دلیل دیگری توانایی ادامه ی کار و مسئولیت هایش را نداشته باشد ، می تواند استعفای خود اعلام نموده و از پست خود در ساختمان مذکور کناره گیری کند . بدین صورت وظیفه اش به پایان رسیده و دیگر مسئولیتی متوجه این فرد نیست . پس از آن مجمع عمومی فوق العاده شکل گرفته و وظیفه دارد تا در اسرع وقت جانشین مدیر مستعفی را انتخاب کنند . در این مورد قانون گذار در ضمن ماده ی 16 قانون تملک آپارتمان ها اینگونه بیان داشته است ؛ در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر مدیر یا مدیران، قبل از انقضای مدت، مجمع عمومی فوق‌العاده، به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

حال نکته ای که در استعفای مدیر ساختمان نسبت به وظایف نیمه کاره اش مد نظر است این می باشد که، اگر مدیر حین انجام وظیفه از سمت خود به هر دلیلی کنار برود آیا مدیر بعدی می تواند آن وظیفه را اجرا نکند؟ جواب این سوال را باید مجمع عمومی مالکان بدهند ، چرا که مدیر بعدی توسط این مجمع تعیین می گردد.