مجازات قانونی آزار و اذیت همسایگان در ساختمان

اگر فردی موجب آزار و اذیت همسایه ها و سلب آسایش آنان شود (در صورت شکایت همسایه‌هایش) ، این فرد متخطی به یک ماه تا یک سال حبس و علاوه بر آن به رفع مزاحمت محکوم می‌ گردد . البته تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی امکان پذیر است ، اما الزام به رفع مزاحمت پا برجا خواهد بود . اگر فردی که محکوم به رفع مزاحمت است پس از اجرای حکم باز هم عمل خود را تکرار نموده و مزاحمت ایجاد کند ، علاوه بر رفع مزاحمت ، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد .

 

نتیجه گیری

همانطور که همه ی ما می دانیم انسان ها موجوداتی اجتماعی می باشند که از ابتدای آفرینش تا به اکنون به صورت گروهی و در اجتماع زندگی می کنند . به علت همین نیاز به همجواری در انسانها می باشد که شهرها و روستاها به وجود آمدند و یکجا نشینی شکل گرفت . ولی این یکجا نشینی دارای پیش نیازهای مهم و اساسی ای می باشد که باید توسط تمامی افراد یک جامعه رعایت گردد . در این بین مهمترین و اساسی ترین پیش نیاز ؛ رعایت حق و حقوق دیگران و حفظ حریم آسایش آنان می باشد . تمامی افرادی که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند باید در چهارچوب قانون ، به حق و حقوق یکدیگر احترام گذاشته و با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند .