مواردی که برای کاهش سر و صدای مزاحم در آپارتمان باید رعایت کنیم:

یک مرام‌نامه برای تمام اهالی ساختمان تهیه کنید و تمام موارد و خط‌مشی‌های آسایش و آرامش ساکنین را در آن ذکر کنید. مثلا ساعات سکوت ساختمان، مصادیق صدای مزاحم مثل صدای بلند موسیقی، ساعات برگزاری مهمانی و … به طور واضح مشخص کنید. در صورت نقض این سیاست، عواقب آن را توضیح دهید. به عنوان مثال، تخلف اول و دوم یک اخطار است، سوم جریمه و تخلف بعد از آن می‌تواند منجر به مجازات‌های شدیدتر مانند شکایت یا اخراج احتمالی شود.

کفش‌های سخت یا پاشنه‌بلند را تنها باید هنگام خروج از ساختمان پوشید. برای تردد در ساختمان باید از دمپایی یا کفش‌هایی با کف نرم استفاده شود تا سروصدا به حداقل برسد.

از روشن کردن ماشین لباسشویی و جارو برقی در ساعات سکوت خودداری کنید.

از تجمع در محل‌های عمومی ساختمان پرهیز کنید و هنگامی که در بالکن، راهرو، پلکان و آسانسور هستید، سروصدا را به حداقل برسانید.

برای صدا کردن کسی یا صحبت کردن با دوستان یا همسایه‌ها از تلفن یا آیفون داخلی استفاده کنید. برای فراخواندن آن‌ها داد نزنید و از پنجره یا بالکن با آن‌ها صحبت نکنید.

هنگام جابه‌جا کردن لوازم منزل آن‌ها را بلند کنید، روی زمین نکشید. از جابه‌جا کردن لوازم منزل در ساعات سکوت بپرهیزید.

مهمانی‌های شبانه خود را به‌گونه‌ای تدارک ببینید که تا قبل از ساعت سکوت به پایان برسد.

در ساعاتی که دیگران درحال استراحت هستند، مثل شب‌ها، ظهر‌ها و روز‌های تعطیل، سر و صدا تولید نکنید.

کار‌ها و تعمیرات ساختمانی که سروصدا دارند را از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰، یا ۱۷ تا ۱۹ و در روز‌های غیرتعطیل انجام دهید.

موسیقی نیز فقط باید در واحد خودتان شنیده شود. همسایگان مجبور نیستند صدای موسیقی شما را بشنوند.

اگر مراسمی دارید که تا دیروقت طول می‌کشد، سعی کنید همه‌ی همسایه‌ها را در جریان بگذارید و در ساعات بعد از ۹ شب تلاش بیشتری برای بر هم نخوردن آرامش همسایه‌ها به کار ببندید.

در قوانین آپارتمان نشینی، نگهداری حیوانات خانگی در قسمت‌های مشترک مجاز نیست. همچنین در مورد نگه‌داری از حیوانات خانگی در واحد خودتان هم قوانینی وجود دارد. تنها زمانی مجاز به این کار هستید که نه تنها با قوانین آن آپارتمان تناقضی نداشته باشد بلکه بو، صدا و حضور حیوان خانگی در واحد شما مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند.

 

در فرهنگ آپارتمان ‌نشینی هر شخصی وظایفی در قبال دیگر ساکنان آپارتمان دارد. برخی از این موارد ممکن است در قانون نیامده باشد، اما مواردی است که بشر برای داشتن زندگی منظم و بدون جنجال به آن رسیده است و همین موارد کوچک به زندگی آرام‌تر و مسالمت‌آمیزتر اقشار مختلف در یک آپارتمان کمک می‌کند. سعی کنیم در آپارتمان نشینی به جای ترجیح نفع شخصی، منافع عمومی را ارجح بدانیم.