اطلاع رسانی محیطی عنصری برای فرایند رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود که رابطه مستقیم با رونق اقتصادی دارد و یک نیروی محرک و لازمه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است که به سوی فرهنگ و تجارت حرفه ای در حرکت هستند و بر همین اساس است که استفاده از دانش و فناوری روز اطلاع رسانی می تواند مسیر موفقیت یک مجموعه و مدیر را ترسیم نماید.

در مجتمع های پر واحد، اطلاع رسانی و تبلیغات نیرویی فزاینده در بهبود روابط به شمار می آید و میزان فعالیت های ارتباطی اهالی را افزایش می دهد. علاوه بر آن بازویی نیرومند در گسترش برند و معرفی هویت کسب و کارهای محیطی محسوب می گردد. تبلیغات مؤثر ابزاری برای کسب شهرت و اعتبار است و به مدیران کمک می کند تا سریع تر به اهداف خود برسند و یک پل ارتباطی بین خود و اهالی ایجاد نمایند. 

لذا شرکت بینش مدیا بر آن شد تا با نصب رایگان نمایشگرهای دیجیتال در مشاعات مجتمع، با هدف اطلاع رسانی ویژه اخبار مجتمع به همراه معرفی کسب و کارهای محلی در ابعاد 43 اینچ عمودی با کیفیت تصویر HD به همراه سامانه مدیریت هوشمند ماها جهشی بزرگ در خصوص اطلاع رسانی مدرن محیطی اقدامی شگرف صورت پذیرد.

جهت اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.bineshmedia.com/fa