مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان چیست و شامل کدام قسمت ها است؟ قسمت های اختصاصی ساختمان کدام قسمت ها است و چه تفاوت هایی با مشاعات آپارتمان دارد؟ آیا قسمت های مشاعی قابل خرید و فروش و یا قابل اجاره دادن است؟

مشاعات ساختمان چیست ؟

 مشاعات ساختمان به قسمت هایی گفته می شود که تمامی واحدهای یک آپارتمان فارغ مسائلی مانند طبقه، شماره واحد، متراژ واحد و شماره واحد در استفاده از آن ها دارای حق کاملاً یکسان هستند.

در واقع هیچکدام از واحدهای یک ساختمان هیچ حق و مزیتی نسبت به یکدیگر در استفاده از قسمت مشاعات آپارتمان ندارند و حق تمامی واحدها یکسان است و تمامی واحدها و مالکین قسمت های اختصاصی بر روی تمامی ذرّات قسمت های مشاعی آپارتمان دارای مالکیت و حق انتفاع هستند.

نکته مهم: لازم است بدانید میزان و درصد مالکیت هر کدام از واحدها و مالکین بر قسمت مشاعی، به نسبت میزان مالکیّت قسمت های اختصاصی در نظر گرفته می شود امّا هیچ کدام از مالکین قسمت های اختصاصی، با هر میزان مالکیتی که به نسبت قسمت های اختصاصی بر روی مشاعات آپارتمان دارند، نمی توانند در بحث انتفاع و استفاده از قسمت های مشاع آپارتمان برای دیگر واحدها محدودیتی ایجاد نمایند.

آیا مشاعات آپارتمان قابل خرید و فروش است؟

مشاعات ساختمان هرگز قابل خرید و فروش نیست و همانطور که اشاره شد، هر کدام از مالکین قسمت های اختصاصی آپارتمان به نسبت مالکیت خود بر روی قسمت های اختصاصی، بصورت خود به خود و به همان میزان و درصد، مالک قسمت های مشاعی هم می باشد.

امّا چون این مالکیت ذاتاً بصورت تبعی است، بصورت مجزا قابل خرید و فروش نیست و با فروش قسمت های اختصاصی، قسمت های مشاعی نیز بصورت خود به خود و به همان درصد به مالکیت خریدار در می آید بدون آنکه در مبایعه نامه و یا سند قید شود.

آیا قسمت‌های مشاعی قابل اجاره دادن است؟

 هیچکدام از مالکین بصورت مجزا حق اجاره دادن قسمت‌های مشاعی به اشخاص ثالث و یا حتی به مالکین دیگر را ندارند، امّا با تصویب هیات مدیره میتوان بخشی از قسمت های مشاعی آپارتمان را مشروط به رعایت جمع هر دو شرط زیر اجاره داد.

۱- مدت اجاره معلوم باشد

۲- هیچگونه خللی در حق انتفاع هیچ یک از مالکین قسمت‌های اختصاصی ایجاد نکند.

 مشاعات ساختمان شامل کدام قسمت‌ها است؟

 مشاعات هر ساختمانی (بسته به مورد) شامل قسمت‌های ذیل است:

·         زمین ساختمان

·         پشت بام

·         خرپشته

·         راهروها

·         پنجره راهروها

·         پله‌ها

·         پاگردها

·         آسانسور

·         درب ورودی

·         تاسیسات مشترک

·         انشعابات مشترک

·         موتورخانه

·         شوفاژخانه

·         حیاط

·         باغچه

·         لابی

·         شوتینگ زباله

·         ورودی پارکینگ

·         پارکینگ‌های اضافی

 قسمت های اختصاصی شامل کدام قسمت ها است؟

 قسمت های اختصاصی ساختمان شامل موارد ذیل است:

·         آشپزخانه

·         حمام

·         اتاق خواب‌ها

·         سرویس بهداشتی

·         هال و پذیرایی

·         پارکینگ اختصاصی

·         انباری اختصاصی

·         بالکن

 تفاوت قسمت های اختصاصی ساختمان و مشاعات

 قسمت‌های اختصاصی ساختمان به قسمت‌هایی گفته می‌شود که هر مالک بصورت انحصاری بر روی آن حق مالکیت دارد و حق استفاده نیز فقط متعلق به همان مالک است.

 در واقع به قسمت داخلی هر واحد که مشخصات آن در سند مالکیت قید شده است، قسمت اختصاصی همان واحد گفته می شود.

 یکی از مهمترین تفاوت های قسمت اختصاصی ساختمان با قسمت مشاعی در این است که موضوع مالکیت قسمت های اختصاصی بصورت کامل و با جزئیات و متراژ در سند مالکیت هر واحد قید می شود امّا موضوع مالکیت قسمت‌های مشاعی در سند مالکیت قید نمی شود و همانطور که در بالا اشاره شد، هر کدام از مالکین قسمت های اختصاصی به تبع و به میزان مالکیت خود بر قسمت اختصاصی، مالک قسمت های مشاعی نیز می شود.

 

 همچنین قسمت اختصاصی ساختمان بصورت مستقل و مجزا قابل معامله و قابل خرید و فروش و همچنین قابل اجاره دادن است، در صورتیکه هیچکدام از این موارد در مورد قسمت های مشاعی امکان پذیر نیست (البته در مورد اجاره دادن قسمت های مشاعی، توضیحات بالا مطالعه شود).